Εκπαίδευση

Το Εργαστήριο στοχεύει να καλύψει το κενό μεταξύ της σχετικά μικρής «αρχαιοτεχνολογικής» κοινότητας και της γενικής αρχαιολογίας μέσω της εκπαίδευσης. Να ενίσχυσει και να διαμορφώσει τηω εκπαίδευσης των αρχαιολόγων στη χρήση της ψηφιακής χωρικής ανάλυσης ως εργαλείου για καλύτερη οργάνωση δεδομένων και ως αναλυτικό εργαλείο μέσω δράσεων – σεμιναρίων – μαθημάτων προσαρμοσμένων στις πραγματικές ανάγκες (πρακτικές και θεωρητικές) της αρχαιολογικής διαδικασίας.

Δημιουργία DEM

Καθώς η εμπειρία με τα συστήματα GIS αυξάνει και η χρήση τους γίνεται όλο και πιο διαδεδομένη στην αρχαιολογική κοινότητα γίνεται αυτονόητο ότι τα συστήματα αυτά, ιδιαίτερα τα GIS ανοικτού κώδικα μπορούν να παρέχουν μια εξαιρετικά χρήσιμη εργαλειοθήκη που λόγω του ανοικτού και συνεργατικού χαρακτήρα της, μπορεί να προσαρμοστεί στη βασική ύλη της ανώτατης εκπαίδευσης. Μέσω αυτής της βασικής εκπαίδευσης οι μαθητές/φοιτητές σε όλα τα επίπεδα θα πρέπει να μπορούν να αναπτύξουν ικανότητες και να χρησιμοποιούν γεωχωρικά δεδομένα για μια σειρά έργων που σχετίζονται με τα μαθήματα τους, την έρευνα ή τη χωρική διάσταση της αρχαιολογίας πεδίου.

Οι γενικά χαμηλές απαιτήσεις συστήματος για τα Οpen Access – FOSS GIS δεν χρειάζονται ακριβές υποδομές καθώς επιτρέπουν τη χρήση του προσωπικού υπολογιστή για τα μαθήματα με επιτυχία και οι πόροι αυτοί θα αναπτύσσονται σε χρησιμότητα όσο περισσότερο τους χρησιμοποιούν οι ακαδημαϊκές κοινότητες.

Αυτή ωστόσο η ανάγκη για εκπαίδευση πρέπει να περιλαμβάνει κάποιους βασικούς πυλώνες

Βασική γνώση της θεωρίας των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών

Βασική χρήση προγραμμάτων

Αντιμετώπιση προβλημάτων που μπορούν να προκύψουν από την εφαρμογή των γεωχωρικών συστημάτων πληροφοριών

Βασική χαρτογραφική γνώσηΧρήση και ενσωμάτωση δεδομένων από διαφορετικά συστήματα

Γνώση όλων των διαφορετικών τρόπων συλλογής, επεξεργασίας και ενσωμάτωσης δεδομένων σε ένα σύστημα GIS.

Γνώση ψηφιοποίησης – vectorization, γεωαναφοράς και DEM interpolation

On line μάθημα GIS.