Οικονομία, Οικιστικό πλαίσιο και Περιβάλλον στην Αιγαιακή Θράκη

Σκοπός του έργου είναι να εντοπίσει και να αναλύσει τις μακροπρόθεσμες αλλαγές στην οικιστική της περιοχής σε σχέση με τους διάφορους περιβαλλοντικούς παράγοντες που διαμορφώνουν τα διαφορετικά τοπία της Θράκης. Με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουμε να διαμορφώσουμε μια πρώτη εικόνα για τις στρατηγικές πίσω την εγκατάσταση νέων (αστικών και αγροτικών) οικισμών σε διαφορετικά περιβάλλοντα. Ως προς την κατεύθυνση αυτή σκοπεύουμε να συνδυάσουμε τον πλούτο καταγεγραμμένων γραπτών – ιστορικών- πληροφοριών με το πλήθος αρχαιολογικών, γεωλογικών, μετεωρολογικών και παλυνολογικών πληροφοριών που προέρχονται από τη συστηματική έρευνα στην περιοχή τα τελευταία εκατό χρόνια. Αυτή η σύγκλιση αλλά και η επεξεργασία της μέσω ολοκληρωμένων, αυτόνομων ψηφιακών πλατφορμών (όπως το QGIS) φαίνεται να υπόσχεται την οικοδόμηση μιας περιβαλλοντικής ιστορίας της περιοχής, η οποία θα λαμβάνει υπόψη τη χρήση ή την κατάχρηση των φυσικών πόρων, την εξέλιξη των διαφόρων τοπίων, της δημογραφίας – οικιστικής και κυρίως της «διασύνδεσης» που φαίνεται να χαρακτηρίζει την ανθρώπινη δραστηριότητα στην περιοχή. Τα πρώτα βήματα του έργου παρουσιάστηκαν στο 19th International Congress of Classical Archaeology 22 – 26 Μαίου 2018 στην Κολωνία – Βόννη