Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών – GIS Καραμπουρνάκι

Ο αρχαιολογικός χώρος στο Καραμπουρνάκι Θεσσαλονίκης είναι μία από τις λίγες περιπτώσεις ενεργών ανασκαφών στις οποίες λαμβάνει χώρα ένα δυναμικό πρόγραμμα ψηφιοποίησης τα τελευταία 14 χρόνια.

Η διαδικασία ψηφιοποίησης (που εκτελέστηκε με διάφορα προγράμματα Computer Aided Design) έχει δημιουργήσει μία ολοκληρωμένη ψηφιακή αποτύπωση του τοπίου και της αρχιτεκτονικής του αρχαιολογικού χώρου, παρέχοντας υψηλής ποιότητας τοπολογικούς χάρτες και αρχιτεκτονικά σχέδια.

Τα ψηφιοποιημένα αρχιτεκτονικά κατάλοιπα της ανασκαφής. Μπορείτε να σμικρύνετε για μια μεγαλύτερη εικόνα της περιοχής του Θερμαϊκού.

Τα προϊόντα αυτής της ψηφιοποίησης έχουν εξελιχθεί σε ψηφιακό αρχείο των διαφόρων σταδίων της ανασκαφής και είναι συνεχώς ανανεώσιμα με νέα δεδομένα και ευρήματα.Ωστόσο, η πιο σημαντική πτυχή της διαδικασίας ψηφιοποίησης είναι ότι μας επέτρεψε να κερδίσουμε για πρώτη φορά μια συνολική προοπτική του χώρου και μας έδωσε την απαραίτητη βάση για να προχωρήσουμε στο επόμενο στάδιο, στην πραγματοποίηση μία GIS βάσης δεδομένων.  Στην περίπτωση της Πανεπιστημιακής Ανασκαφής στο Καραμπουρνάκι, ένας από τους αρχικούς μας ερευνητικούς στόχους ήταν να βρούμε έναν τρόπο συσχέτισης του αρχιτεκτονικού χώρου με ευρήματα, ιδιαίτερα κεραμικά.Οι δυνατότητες που προσφέρουν οι χωρικές βάσεις δεδομένων και οι τεχνικές οπτικοποίησης υψηλής ποιότητας υπόσχονται κάτι πιο περίπλοκο και ευέλικτο από έναν απλό χάρτη διανομής. Ο πειραματισμός που κάναμε τα τελευταία δύο χρόνια με διαφορετικές πλατφόρμες GIS (καταλήγοντας στον open acess QGIS) έδειξαν ότι ένα νέο διαδραστικό / δυναμικό ερευνητικό εργαλείο έχει προκύψει που μπορεί να επιτρέψει στους χρήστες και τους ερευνητές να κάνουν ερωτήσεις, να ανακτήσουν δεδομένα παράγοντας υψηλής2D ή 3D απεικονίσεις.

CAD αποτύπωση της ανασκαφής
Ορθοφωτογραφία και αποτύπωση των αρχιτεκτονικών καταλοίπων

Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι καταφέραμε:

  • να ελέγξουμε τη συγκέντρωση της κεραμικής και να αποκαλύψουμε πιθανές περιοχές αρχαιολογικού ενδιαφέροντος
  • να έχουμε μία μια σαφή εικόνα της διανομής διαφορετικών τύπων κεραμικής και να αποκαλύψετε πιθανούς πυρήνες κατοίκηση
  • να παράγουμε χάρτες διανομής κεραμικής για διαφορετικές χρονικές περιόδους
  • να κάνουμε ερωτήσεις σχετικά με συγκεκριμένους τομείς, ανακτώντας τις απαντήσεις στη φόρμα των χαρτών διανομής 2D και 3D
  • να αναπτύξουμε  έναν τρόπο για να οργανώσουμε καλύτερα την έρευνα και μελέτη επιμέρους χώρων (πχ εσωτερικό κτιρίων)   

Το πρόγραμμα ψηφιοποίησης και GIS της ανασκαφής συνεχίζεται με τη χρήση του open acess QGIS αλλά και των νέων δυνατοτήτων που προσφέρουν open access προγράμματα όπως το Unity.

Αποκατάσταση του οικισμού με τη χρήση Unity