Σχετικά

H Δρ. Δέσποινα Τσιαφάκη είναι Διευθύντρια Ερευνών στο Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών & της Γνώσης “Αθηνά” στο Τμήμα Πολιτισμού και Δημιουργικών Βιομηχανιών με μακροχρόνια εμπειρία στον Ψηφιακό Πολιτισμό και στην εφαρμογή νέων τεχνολογιών στην Αρχαιολογία.

https://www.ilsp.gr/members/tsiafaki-despoina/ https://athena-innovation.academia.edu/DespoinaTsiafakis


Ο Δρ. Βασίλης Ευαγγελίδης είναι Επιστημονικός Συνεργάτης του Τμήματος Πολιτισμού και Δημιουργικών Βιομηχανιών του Ερευνητικού Κέντρου «Αθηνά με ειδικότητα στην εφαρμογή των υπολογιστών στην αρχαιολογία, ιδιαίτερα τις τρισδιάστατες αποκαταστάσεις και το αρχαιολογικό GIS.

https://www.ilsp.gr/members/evangelidis-vasileios/ https://athena-innovation.academia.edu/VasilisEvangelidis


Ο Δρ. Γιάννης Μούρθος εργάζεται ως ερευνητικός συνεργάτης του Τμήματος Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Ε.Κ. “Αθηνά”/ ΙΕΛ Ξάνθης σε διάφορα προγράμματα.

https://www.ilsp.gr/members/mourthos-giannis/


Η Μελιάνα Καρτά είναι μεταπτυχιακή απόφοιτος του τομέα της Κλασικής Αρχαιολογίας ΑΠΘ, και εργάζεται στο Τμήμα Πολιτισμού και Δημιουργικών Βιομηχανιών του Ερευνητικού Κέντρου «Αθηνά», στο πλαίσιο ερευνητικών προγραμμάτων.

https://www.ilsp.gr/members/karta-meliana-el/